Co je Čchi-kung

Chi-kung ( čikung nebo čchi-kung - různé přepisy stejného čínského slova ) je speciální znalost mající charakteristiky jak hmoty, tak duše

 

 • Co je Chi-kung?
 • Co je „Chi“ ve Vesmíru?
 • Proč může být Chi-kung použit pro léčení nemocí?
 • Léčivé účinky Pan Gu Shengong Chi-kungu

 

Co je Chi-kung?

V čínské historii již od dávných dob lidé nepřetržitě studovali otázku, co chi-kung doopravdy je.

Komentáře nalezené v mnoha starobylých čínských knihách, jako je Neijing (Vnitřní Klasika) a Yijing (Kniha Změn) od císaře Huang Ti, odhalily rozsah a výsledky výzkumu našich předků, spolu s mnoha každodenními způsoby vyjadřování a definicemi. V popisech pestrosti života se často setkáváme s běžnými frázemi jako „rozkvétající chi ráno“, „vitální chi mladíka“, „chi zjevující se jako duha,“ a, ve vztahu k úpadku života - „vážně vyčerpané chi“ a „slabě zbývající chi“. Ve skutečnosti takovéto fráze docela dobře vyjadřují a popisují konkrétním způsobem původní chi (yuangi) lidského života. Avšak mnoho lidí používá tyto fráze, zatímco opomínají jejich skutečný význam. V opačném případě by chi-kung nebyl takovou záhadou.

Studie a pochopení chi-kungu našich předků byly formovány bezvýhradným materialismem, s mnohem větším důrazem na cvičení než na zvýraznění pojmových znalostí. Například fenomén se zkušeností se světly, obrazy, postavami, stíny, myšlenkami – všechno to jsou cesty, jakými chi zobrazuje samo sebe: a pocity otečení, necitlivosti, chladu, horka a bolesti také mohou být skutečné výsledky správného cvičení. Lidé, jež věří v materialismus, rozumí takovýmto jevům skrze nástroje materialismu. (Samozřejmě, tento druh porozumění také zahrnuje určitá použití nástrojů idealismu: například porozumění odvozené z prožití určitých myšlenek.) Kromě toho naši předci rozepsali svou znalost chi v detailech a přišli s trefnými popisy. Ve smyslu velkého měřítka je zde chi chaosu: “Lehké chi stoupalo vzhůru, aby utvořilo nebesa (tian) a těžké chi se rozmístilo kolem středu a potopilo se dolů, aby utvořilo zemi (di).“ Ve smyslu malého měřítka je zde „původní chi“ v lidském těle a „duchovní (ling) chi“ všech věcí na zemi (tj. chichi-kungu). Výše zmíněné ukazuje široké a úzké významy chi; první je nejširší, zatímco chichi-kungu je poměrně úzké.

Široká definice chi odkazuje na běžnou charakteristiku, zatímco úzké definice odkazují na specifické charakteristiky. Proto široký význam zahrnuje úzký význam a poslední vyjadřuje některé obecné charakteristiky prvního – tak, jako je to se vším na světě. Například koncept lidstva je také rozepsán do širokých a úzkých významů. Je zde individuální osoba a skupina lidí a lidé obecně. Existují rozdíly mezi obecnými charakteristikami a specifickými charakteristikami – oboje jsou smíchané dohromady, ale zároveň jsou ve stejnou chvíli rozdílné.

Chichi-kungu, jež se neslučuje pouze s původním chi vesmíru, ale také je odvozeno z toho stejného původního chi, je toho nejduchovnějšího (ling) druhu; a proto je potřebná speciální metoda (tj. cvičení chi-kungu) pro jeho získání.


Co je Chi ve Vesmíru?

Naši předkové došli k jasnému porozumění fráze „Lehké chi stoupalo vzhůru, aby utvořilo nebesa (tian) a těžké chi se rozmístilo kolem středu a potopilo se dolů, aby utvořilo zemi (di).“ Zde je chi vlastně malými částicemi hmoty ve vesmíru. Ve smyslu vlastního zákona pohybu chi: „Lehké a nehmotné věci se vznášely nahoru, utvářejíc čisté a nekonečné nebe; těžké a zakalené věci se potápěly a utvořily zemi.“ Tato slova jsou ve skutečnosti nejen uznáním pohybu hmoty během období chaosu, ale také interpretací jevu pohybu hmoty po utvoření vesmíru. Takovýto jev je často postřehnutelný dokonce i nyní – je nacházeno množství částic vznášejících se tu a tam na nebi. Zatímco pouze lehké a nehmotné částice se mohou udržet vznášet ve vzduchu, těžké a zakalené věci jsou nakonec vázány k potopení se k zemi. Toto jsou charakteristiky v nejširším smyslu „původního chi“ vesmíru, což znamená, že všechny specifické druhy chi mají tyto stejné charakteristiky společné.

S výše zmíněnými body na paměti tvrdíme, že skutečný zdroj chichi-kungu může být pochopen a poznán. Chi je z vesmíru a je to speciální bytost, jež má charakteristiky jak hmoty, tak duše (ling).

Chichi-kungu ukazuje své hmotné charakteristiky třemi způsoby:

 1. Odhaluje svou existenci skrze energii. Takže když je chi prožito tělem osoby, lze zjistit určité odpovídající pocity, jako je otečení, necitlivost, chlad, horko, bolest, svědění, spontánní houpání nebo proud vzduchu cirkulující v těle.

Stejná úvaha se může použít, když se jiné energie (např. elektrická, tepelná) spojí s tělem a je zjištěn pocit. Rozdíl spočívá ve skutečnosti, že byly vytvořeny nástroje k odhalení existence elektrické a jiných energií, zatímco dosud nebyl vytvořen žádný vhodný nástroj k odhalení existence chi. Takže to vypadá, jako by nebyly žádné vědecké důkazy o existenci chi.

Jeden z mých studentů, pracovník ve výslužbě v Quangdongské Inženýrské Společnosti, často zaznamenává pocit elektrických šoků a také spatřuje elektrické jiskry objevující se mezi jeho rukama, když přijímá chi a cvičí chi-kung tak, jako je to předepsáno v knize. Když vysílá chi k léčení pacientů opačného pohlaví, elektrické šoky jsou pociťovány na obou stranách a elektrické jiskry mohou být také vnímány. Tento jev ukazuje, že chi zdůrazňuje své vyjádření jako elektrická energie v jeho těle.

Jelikož se chi pole (nebo biologické pole) v každém člověku liší, každá osoba získává rozdílný pocit při zažívání chi (např. někteří cítí elektrickou energii více; jiní cítí více lehkou energii nebo magnetickou energii).

 1. Chi se pohybuje skrze čas a prostor způsobem molekulárního pohybu

V každodenním životě můžeme často cítit vůni květin, příjemné vůně jídla a jiné vůně. Toto se děje, protože lidský nos vstřebává molekuly hmoty nebo hmotných látek poblíž. Můžeme přijmout tuto úvahu i s pouze mírnými znalostmi fyziky.

Stejným způsobem jsou cítěny vůně člověkem praktikujícím chi-kung během stavu chi-kungu (stav chi-přijímání nebo ­chi-kung cvičení).

Rozdíl je v tom, že molekuly způsobující vůni, jež jsou vstřebávány a zjišťovány lidmi v normálním stavu, jsou v bližší vzdálenosti, zatímco molekuly vstřebávány člověkem praktikujícím ­chi-kung během chi-kung stavu mohou přicházet z velké vzdálenosti – stejně tak jako zblízka. Vůně obvykle zmizí tak rychle, jakmile cvičení chi-kungu skončí.

S tímto poznáním můžeme pochopit, že proces cvičení a přijímání chi je prakticky stejný proces, jako přijímání energie a vstřebávání hmotných prvků z přírody.

Kromě toho lze zjistit pach mrtvého těla, když pacient, jež trpí organickým zánětem (např. když se určitý orgán poškodil a rozkládá) je léčen někým, kdo nabyl hlubokou a dokonalou dovednost chi-kungu. Správné vysvětlení je to, že vydávané chi rozpouští poškozené části orgánu v těle do malých částic, tak malých jako molekuly, a vybíjí je a vyhání z těla. Kdykoli se takovýto špatný pach objeví, hmotné charakteristiky chi se stanou zřejmými.

 1. Může vyzařovat ven v režimu “pole”

Tak jako elektrické nebo magnetické pole, když chi pole vyzařuje ven, tvoří také kruh po kruhu, tak jako vlnky na vodě. Pro člověka se silnou vysílací schopností není nemožné vyslat chi na dlouhou vzdálenost – řekněme stovky nebo tisíce mil daleko. Toto je skutečnost, již jsem musel uznat po zažití několika takových úspěšných případů.

Léčení na dlouhou vzdálenost

Bylo to v červenci 1991, když jsem zažil první léčení jednoho z mých pacientů na dlouhou vzdálenost. Jeden večer mi Ji Xiao Ming, Číňan ze zámoří, jež se se mnou seznámil již dříve toho roku během jeho pobytu v Číně, a jež toho času bydlel v Dominikánské republice, zavolal z oficiální rezidence generálního tajemníka prezidenta země. Požádal mě o vyslání chi, na dlouhou vzdálenost, pro vyléčení matky jeho kamaráda (matka generálního tajemníka), jež trpěla chronickým zánětem ledvin, a také jeho sestry, jež trpěla migrénami. Souhlasil jsem s tím, že jim nabídnu experimentální vyslání. Tlumočník přeložil metodu přijímání chi za pomocí mých instrukcí, po čemž jsme zavěsili naše přijímače. Začal jsem vysílat chi v Shenzhenu, oni přijímali chi v Dominikánské republice. Po 15 minutách mi znova zavolali a šťastně mi oznámili, že oba zaznamenali ten pocit a že sestra generálního tajemníka pocítila, že její bolest hlavy zmizela a že už více netrpí!

Množství mých studentů získalo schopnost vyslat chi na dlouhou vzdálenost a vyprodukovali dost dobré léčebné účinky. Dva z nich spolupracovali navzájem v Guangzhou, aby poskytli první pomoc za pomocí diagnostické vize na dlouhou vzdálenost a vyslání chi na dlouhou vzdálenost, k léčbě pacienta v kritickém stavu ve Foshanu, jenž trpěl kardiovaskulární nemocí.

Pro ty, jež sami na vlastní kůži nezažili takové věci, může vypadat fantasticky a neuvěřitelně, aby přijali myšlenku léčivých účinků chi na dlouhou vzdálenost. A co víc, není dostupný žádný vhodný vědecký nástroj k zaznamenání procesu vyprodukovaných účinků – takže to vypadá ještě více nepřesvědčivě. Ale vyléčení pacienti jsou těmi nejlepšími svědky, a jejich svědectví je přesvědčivé.

V dalším případě,11. května 1994, si paní Liang Wei, vedoucí oddělení lidských zdrojů na Univerzitě v Guangzhou, stěžovala, že je přepracovaná a trpí cholecystitidou a je smočená ve studeném potu způsobeným ostrou bolestí. Za běžných okolností by měla být na několik dní hospitalizována. Avšak toho času se zúčastnila schůze v Conghue, takže pro ni bylo nevyhovující zůstat v nemocnici. Naštěstí měla nějaké znalosti ohledně přijímaní chi na dlouhou vzdálenost pro léčení nemocí. Proto mi zavolala a požádala mě o vyslání chi pro její vyléčení. Jen chvíli poté, co přijala chi, pocítila, že se bolest zmírňuje; v ten večer usnula. Další ráno šla do práce jako obvykle. Skutečnost, že nebylo zapotřebí ani jediné tabletky léků a že léčba pomocí chi na dlouhou vzdálenost vyplynula v tak nádherný léčivý účinek, způsobila, že se lidé, kteří to viděli osobně a ti, kteří se o tom dozvěděli, cítili zvláštně, ale museli uznat pravdu. Poté byli odhodláni naučit se Pan Gu Mystický Chi-kung také sami.


Jak to, že může být chi-kung použit pro léčení nemocí?

Tento jev můžeme porovnat s vysíláním a přijímáním rádiového signálu. Jelikož je to speciální „pole“ existující v objektivní realitě, pokud víte, jak přijímat chi odpovídajícími specifickými prostředky, můžete to provést, pro obdržení jeho léčivých účinků. Když už známe hmotné charakteristiky chi-kungu, můžeme říct, že rozumíme polovině podstaty otázky jak to, že může být ­­chi-kung použit pro léčení nemocí. A toto částečné porozumění může být vystopováno ke stejnému zdroji jako moderní lékařské zásady (jak pro západní, tak pro tradiční čínskou medicínu).

Jaké jsou zásady moderní lékařské vědy? Nejdůležitější zásada je přizpůsobit nápravu případu, což znamená, když to vysvětlíme trochu podrobněji, používat medicínu k doplnění potřeb orgánů v těle pro vyřešení faktorů způsobujících nemoc.

Proč lidé dostávají nemoci? Jsou zde pouze dva základní důvody:

 1. Orgány v lidském těle buď postrádají nezbytné hmotné prvky nebo se v nich ty škodlivé zvyšují. Nejvíce nemocí je klasifikováno jako parenchymální nemoci a může být snadno vyšetřeno. Říkáme jim nemoci hmotných charakteristik.
 2. Různé fyziologické funkce v lidském těle pracují nepřetržitě; avšak jakmile některé z nich začnou upadat nebo když je s některými funkcemi problém, lidské tělo dostane nemoc.

 

Na začátku, dokonce i po určitou dobu, se onemocnění tohoto sekundárního druhu nemusí ještě projevovat jako orgánové nemoci, ale stále mohou pacienty lehce vyčerpat. Ačkoli mohou sem a tam pociťovat obecné nevolnosti a bolesti, patogeny a onemocnění mohou být jen těžko ověřeny. Z toho důvodu klasifikujeme takové příznaky jako nemoci s charakteristikami týkající se duše (ling). Avšak jakmile se tyto druhy onemocnění promění v parenchymální, budou vážné nebo chronické, a obtížně léčitelné. Zahrnují například kardiomyopatii, cukrovku, cerebrální embolii, psychózu, chronický zánět jater, lupus a revmatoidní artritidu.

Moderní lékařská věda uspokojivě vyřešila onemocnění vyvolaná příčinami z první skupiny. Přesto, co se týče léčení onemocnění vyvolaných příčinami druhé skupiny – nebo dohromady s příčinami z první skupiny – se ukazuje jako neschopná, a léčivé účinky jsou často neuspokojivé.

Nyní prozkoumejme příčinu tohoto selhání – léčit nemoci druhé skupiny. Základní princip moderní lékařské vědy (obzvláště západní lékařské vědy) se týká hmotných charakteristik: doplnit hmotu hmotou (např. doplnit hmotné látky jež tělo potřebuje a neutralizovat škodlivé hmotné substance lékem); nebo se zbavit hmoty hmotou (např. vyřezat infikovanou část orgánu). Avšak lékařská věda postrádá účinné prostředky k zásadnímu posílení fyziologického fungování lidského těla – např. životní síly (shengmingli) a imunitního systému.

Charakteristiky chi-kungu jsou ve shodě s posilováním životní síly. Toto je druhý důvod, proč chi-kung může léčit nemoci: jeho schopnost řešit druhou kategorii příčin vyvolávání nemocí v lidském těle.

Přesuňme se nyní k diskuzi o slově „duše“ (ling). Avšak když budeme probírat toto slovo, definice duše by měla být nejdříve přesně a správně pochopena.

Co je to duše? Základní význam je: dynamická síla, jež překonává jakoukoli charakteristiku hmoty. Pojďme vzít životní sílu (shengmingli) lidských bytostí jako příklad. Lidé mají dynamickou sílu, která překonává hmotné charakteristiky. Ačkoli se životní síla drží hmoty (např. lidské tělo) a působí na hmotu (lidské tělo), hmota není v žádném případě rovnocenná s životní silou. K tomuto je nejlepším příkladem jev „smrti přicházející na člověka bez jakéhokoli onemocnění“. Kdyby byla hmota rovnocenná s životní silou, pak by po tak dlouhou dobu, dokud se hmotné prvky, jež tvoří lidské orgány, nesnižují, a žádný orgán nemá onemocnění, měla životní síla existovat. Avšak fakta dokazují opak. Životní síla existuje (např. jako „věc“) bez jakékoli stopy, tvaru, znamení, značky nebo stínu. Jakmile životní síla přestane existovat, na člověka přijde smrt; a jakmile je neschopná účinně udržovat určité orgány ve správném chodu, tělo onemocní.

Dynamický aspekt životní síly se projevuje ve dvou ohledech: vědomé chování a super-vědomé chování. Do jisté míry je kontrolován skrze lidskou vůli (vizhi). Z toho důvodu mohou lidé se silnou vůlí a/nebo lidé s otevřeným myšlením odolávat delší dobu a rychleji se uzdravit, když dostanou nemoc. Toto je vyjádření životní síly vědomým způsobem.

Avšak ve většině případů neposlouchá vůli těla, ale jedná nezávisle svojí vlastní cestou, aby aktivně pracovala nebo aby se zpomalila, dokud se sama o sobě nevyčerpá, toto super-vědomé chování životní síly může vyprodukovat jak příznivé, tak nepříznivé účinky na zdraví lidského těla. Když je ve svém energickém a bujném stavu, vytváří blahodárné účinky. Například když je člověk mladý, mírné rány nebo mírná onemocnění se mohou rychle vyléčit bez potřeby požití léků, spíše s automatickým přizpůsobivým účinkem životní síly lidského těla. Pokud může životní síla člověka zůstat v energickém a energetickém stavu a za dobrých automatických přizpůsobivých podmínek, potom jsou zde nadějné vyhlídky pro udržení opravdového zdraví v lidském těle.

Shodou okolností má chi zapojené v chi-kungu také vědomé a super-vědomé chování, odpovídající charakteristikám životní síly. Aktivní charakteristiky lidské životní síly proto mohou být zesíleny skrze správné cvičení chi-kungu. Jinými slovy, fyziologické funkce těla mohou být posíleny, a díky tomu jsou získávány nepředstavitelné účinky v léčení některých nemocí. (Jistě, tento výsledek posílení fyziologických funkcí se může lišit s informacemi obsaženými v různých metodách ­chi-kungu. Proto některé úzce zaměřené styly chi-kungu nemohou zcela posílit všechny různé fyziologické funkce v lidském těle, což má za výsledek to, že tyto styly selhávají v léčení určitých nemocí.)

Jelikož stále nejsou dostupné vhodné laboratorní přístroje pro otestování toho, jak chichi-kungu zlepšuje fyziologické funkce v lidském těle, nemohu vám dát data pro vysvětlení tohoto procesu; avšak mohu vám poskytnout velké množství faktů k dosvědčení úspěšných účinků chi a chi-kungu.


Léčivé účinky Pan Gu Shengong Chi-kungu

 

Pangu Shengong

Pangu Shengong je jednoduchá, vysoce účinná a snadno naučitelná metoda Čchi-kungu (energetické kultivace), jež zlepšuje zdraví, tělesnou i duševní pohodu a vitalitu.

Pravidelné cvičení poskytuje pocit klidu, optimismu a pocity spokojenosti. Tisíce lidí používá tuto metodu k zotavení se z některých nejvážnějších zdravotních problémů, a pokračují v naplňování svých životů dobrým zdravím a vitalitou.

Průkopnické, co se týče cvičení Čchi-kungu, toto 15-20 minutové cvičení poskytuje více výhod než původní Čchi-kung, jež vyžaduje více času a větší úsilí. Nejsou zde žádná omezení. Kdokoli jakéhokoli věku nebo s jakýmikoli schopnostmi se může zúčastnit

Pan Gu Mystický Chi-kung (take známý jako Pangu Shengong) vyprodukoval nádherné účinky v léčení kardiomyopatie. Ve skutečnosti každý pacient, jenž ke mně přišel se srdeční nemocí a jež se naučil a správně cvičil cvičení chi-kungu, dosáhl pozitivní výsledky. Někteří z nich se zcela vyléčili. Jeden z mých pacientů, jenž trpěl přerušovaným srdečním tepem způsobeným deformací srdce, jednou utrpěl 10minutovou fázi bez srdečního tepu! Byl zachráněn po obdržení léčby Pan Gu Mystickým Chi-kungem. Po šesti měsících léčení mnou a jeho vlastním cvičením nemocniční diagnóza ukázala, že jeho deformované srdce neočekávaně vyrostlo a bylo zase normální!

V léčení jiných nemocí, co se týče poruch ve fyziologických funkcích a imunitního rozpadu, i tento ­chi-kung vyprodukoval zázračné účinky. Například pan Fang Ning, učitel na penzi z Institutu zahraničního obchodu v Guangzhou, objevil před několika lety stařecké jizvy na svých pažích. Avšak po pouhých několika měsících cvičení chi-kungu jizvy zmizely a jeho kůže byla zase hebká. Tento jev dostatečně dokazuje, že cvičení Pan Gu Mystického Chi-kungu může posílit fyziologické funkce kůže.

Nejtypičtější případ posílení lidského imunitního systému se stal tehdy, když se skupina pacientů, trpících nemocí lupus erythematous a revmatoidní artritidou, vyléčila po léčení touto formou ­chi-kungu. Vezměte si paní Ye Ping jako příklad. Je učitelkou na 97. Střední škole v Guangzhou. V červenci 1992 jí byl diagnostikován lupus erythematous. Lékař jí empaticky řekl, že příčina takového onemocnění nemůže být dosud určena a že pevně věří tomu, že je to mimo nápravu.

Avšak pro kontrolu situace měla začít brát léky (hormony) v určitých dávkách a v určitých časech po celý zbytek jejího života. Naštěstí, na doporučení svého kamaráda, se v prosinci toho samého roku začala paní Ye učit Pan Gu Mystický Chi-kung. Po následující kontrole o rok později, výsledky dat indikovaly normální stav: obě plíce se dostaly do relativního normálu; na plících nebyly vidět žádné léze; a na srdci už nebyly vidět žádné abnormality.

Výše zmíněné příklady mě dovedly k tomu, abych uznal hmotné a duševní charakteristiky Pan Gu Mystického Chi-kungu, a abych s tímto jejich celkovým uvědoměním lépe uchopil tuto speciální kvalitu ­chi-kungu: léčení pacientů s excelentními výsledky.

Přeji dobré zdraví všem lidem na světě! Přeji všem lidem na světě, aby byli přátelští a laskaví! Věřím, a vkládám svá nejlepší přání, že tento zázračný, ale opravdový ­chi-kung, přinese novou naději a schůdnou a praktickou metodu.

Poznámky:

 • Oceněno zlatým pohárem na První mezinárodní somatické vědecké konferenci v U.S.A. v červnu 1995
 • Oceněno cenou na Čtvrté mezinárodní Chi-kungové akademické konferenci v Kanadě v roce 1995
 • Publikováno v “Kolekci tezí Čtvrté mezinárodní chi-kungové akademické konference” a v “Kolekci tezí Čtvrté světové konference léčivého chi-kungu”